Recruiters

Maintec

Batch 2017

Students Recruited

 • Arpit Singh
 • Chahalpreet Kaur Sohal
 • Deenanath Jha
 • Jyotsna Tata
 • Kriti Shrivastava
 • Prachi Aurora
 • Sakshi Chhabra
 • Sakshi Gupta
 • Sandhya Lekha Garnaik
 • Shailendra Shrivas
 • Sharon Christine Khalkho
 • Shashwat Dubey
 • Shrishti Shekhar Modak
 • Suman Ghosh
 • Tisha Sarkhel